Vì sao chúng ta lại sợ cô đơn?

Vì sao chúng ta lại sợ cô đơn?

“Điều đáng sợ không phải là đứng một mình. Mà là giữa một biển người, vẫn cảm thấy chỉ có một mình.” Ở một thời đại mà con người luôn sống trong các guồng quay công việc và cuộc sống, ở một xã hội là con người ngày càng lười tương tác với nhau hơn, sự cô đơn đang bao...