Phân tâm vì lời người khác nói, bạn sẽ mãi là “rắn mất đầu”

Phân tâm vì lời người khác nói, bạn sẽ mãi là “rắn mất đầu”

Khi bạn gắn cảm xúc của bản thân với ý kiến của người khác, bạn đang trao cho họ quyền kiểm soát cuộc sống của mình. Cơ bản là bạn đang để họ làm người giật dây, bạn như con rối cảm thấy buồn, vui theo cách người ta điều khiển. Kẻ khôn ngoan biết dùng trí thông minh...