Lăng Bác

Con ở miền Nam ra thăm lăng BácĐã thấy trong sương hàng tre bát ngátÔi! hàng tre xanh xanh Việt NamBão táp mưa sa đứng thẳng hàng. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăngThấy một mặt trời trong lăng đất đỏNgày ngày dòng người đi trong thương nhớKết tràng hoa dâng bảy mươi...