Quay về ký ức để hiểu rõ nhu cầu khao khát gắn bó trong tình yêu

KÝ ỨC QUAY VỀ.   Để hiểu rõ niềm khao khát gắn bó, điều quan trọng là nhận thức được rằng nó không phải là một trải nghiệm mới mẻ. Nó không phải là lần đầu xảy ra trong mối quan hệ hiện tại mà là sự trở về của ký ức. Nó là sự hồi tưởng cảm xúc của một thời gian...