Gia đình bất hòa, con cái có chủng vân tay Arch bị đánh rơi khả năng “Thiên tài”

Gia đình bất hòa, con cái có chủng vân tay Arch bị đánh rơi khả năng “Thiên tài”

Chủng vân tay Arch (chủng Núi) là một trong ba chủng đặc biệt. Chỉ chiếm (5% Dân Số thế giới) hay còn gọi là chủng Thiên tài nhưng tại sao môi trường giáo dục ở Việt Nam khả năng Thiên Tài của những đứa trẻ có chủng núi bị ” thui chột” với một số lí do...