Bố mẹ bất hòa, con chủng Núi bị đánh rơi khả năng “Thiên tài”

Bố mẹ bất hòa, con chủng Núi bị đánh rơi khả năng “Thiên tài”

Có ba loại vân tay chính: Đại bàng (Whorl), Nước (Loop), Núi (Arch). Trong đó chủng vân tay Arch (chủng Núi) là một chủng vân tay đặc biệt, chỉ chiếm 5% Dân Số thế giới hay còn gọi là chủng Thiên tài. Tuy nhiên, trong môi trường giáo dục ở Việt Nam thì khả năng Thiên...