LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU SINH TRẮC VÂN TAY

LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU SINH TRẮC VÂN TAY

 Sinh trắc học dấu vân tay là một bộ môn khoa học nghiên cứu mối tương quan giữa vân tay và não bộ. Thông qua dấu vân tay có thể phân tích tiềm năng bộ não, chúng ta hãy cùng ngược dòng thời gian để xem các nhà khoa học họ đã nghiên cứu, tìm ra mối liên hệ này...