CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA SINH TRẮC VÂN TAY (P1)

CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA SINH TRẮC VÂN TAY (P1)

Chúng ta đã tìm hiểu về bộ não và các phương pháp khám phá tiềm năng não bộ. Tại phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp Sinh trắc học dấu vân tay. Đã bao giờ bạn tự đặt những câu hỏi kiểu như: “Liệu Sinh trắc học dấu vân tay có phải là một hình thức bói toán?”;...