Chủng vân tay AR, khi sự đối lập giao thoa

Chủng vân tay AR, khi sự đối lập giao thoa

Arch là chủng vân tay đại diện sự đơn giản an toàn, truyền thống, tỉ mỉ, luôn tuân thủ quy trình và nguyên tắc, làm việc theo thói quen và lặp đi lặp lại. (hình dạng như ngọn núi, ngọn đồi) Radial Loop là thì ngược lại hoàn toàn, lại là chủng vân tay nổi tiếng với sự...