CHỦNG VÂN TAY WE – Lê Giang

Đặc điểm nhận diện chủng vân tay WE cũng giống như WT – WS nhưng có tâm dài hình bầu dục nếu tâm càng dài thì đặc tính của WE càng thể hiện đậm nét. WE cũng là chủng vân tay đại bàng nhưng ngoài những đặc tính của đại bàng thì WE mang một số nét khác biệt rõ rệt so...