Tính cách của chủng vân tay WE (Whorl)

Tính cách của chủng vân tay WE (Whorl)

Dấu vân tay WE thuộc nhóm Whorl, có một tâm và hai giao điểm. Hình ảnh đại diện là Sư Tử, Lửa Khí. Đặc điểm nhận diện chủng vân tay WE tương tự như WT – WS nhưng có tâm dài hình bầu dục, tâm càng dài thì đặc tính của WE càng thể hiện đậm nét.   WE cũng là chủng vân...