Mặt Trăng Kim Ngưu

Mặt Trăng Kim Ngưu Họ thích và biết cách tận hưởng cuộc sống hơn bất kỳ ai. Sẽ không quá lời khi nói rằng việc sở hữu Mặt Trăng tại cung Kim Ngưu là một đặc ân. Ngoài cung chủ quản Cự Giải, thì Kim Ngưu cũng là nơi mà các năng lượng của Mặt Trăng được khích lệ và tự...