CHỦNG VÂN TAY ĐẠI BÀNG WT/WS

Chủng vân tay đại bàng WT – WS đại diện cho nhóm vân tay đại bàng thuần chủng. Đặc điểm nhận diện: WT là chủng vân tay có dạng những hình tròn đồng tâm giống như tấm bia ngắm bắn phi tiêu. WS: là chủng vân tay có dạng hình tròn nhưng các hình tròn nối nhau hình xoáy...

ĐẶC TÍNH DẤU VÂN TAY ĐẠI BÀNG WHORL

CHỦNG VÂN TAY WHORL Nếu một người sở hữu mẫu vân tay WT/WS, tính cách của họ được ví như biểu tượng của Đại Bàng. Tại sao tính cách của họ được ví như biểu tượng Đại Bàng? Đây là mẫu vân tay, được biểu tượng như Đại bàng, vua của các...