Muốn thành công thì đừng nghe người giàu kể chuyện

MUỐN THÀNH CÔNG THÌ ĐỪNG NGHE NGƯỜI GIÀU KỂ CHUYỆN   “Ê Tèo, mày đi đâu đấy?” “Tao vừa đi nghe ông CEO của công ty A nói chuyện. Học được bao nhiêu điều!” “Thế mày áp dụng những điều mày học vào công ty như thế nào?” “À, ừ, thì…” Đây là cuộc nói chuyện của tôi...