DỪNG NGAY VIỆC THEO ĐUỔI ĐAM MÊ CỦA MÌNH LẠI ĐI

DỪNG NGAY VIỆC THEO ĐUỔI ĐAM MÊ CỦA MÌNH LẠI ĐI

Này các bạn, hãy dừng việc theo đuổi đam mê của mình lại đi! Chắc có lẽ trong lúc rối ren không biết mình sẽ lựa chọn ngành học gì, hay không biết mình sẽ trở thành ai trong tương lai, các bạn sẽ nhận được lời khuyên như thế này: hãy theo đuổi đam mê của mình! Cá nhân...