Chia sẻ với cả nhà 8 kiểu cha mẹ hiện nay (nhân) cho ra 8 loại con cái (quả)

Con là đại bàng mà sao bố mẹ nỡ cắt mất đôi cánh của con. – Bố mẹ có nhận ra chăng!☘️☘️☘️ 1. Bố mẹ chỉ biết ĐẺ: Ít nuôi, chẳng dạy. Sinh ra cho đi ăn nhờ ở đậu. Đây là dạng cha mẹ vô trách nhiệm.2. NUÔI – Biết nuôi mà không biết dạy. Kém hiểu biết nên coi...