Các phân ngành chính của tâm lý học

Các phân ngành chính của tâm lý học

Các nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn của tâm lý học thể hiện đa dạng trong nhiều đề tài khác nhau. Theo đó, các phân ngành phụ và nhóm ngành đặc thù của tâm lý học cũng phát triển mạnh mẽ. Điều này cũng dễ hiểu bởi hành vi của con người cũng là một quá trình biến đổi...