NGHIỆP LÀ GÌ?

NGHIỆP LÀ GÌ?

NGHIỆP VÀ CÁCH CHUYỂN HÓA NGHIỆP CẤP TIẾN Năm 2020, thế giới bị chấn động bởi đại dịch Corona. Nó như một bộ phim về nghiệp vậy. Làm sao chúng ta có thể “tận hưởng” bộ phim này, khi ta vừa là diễn viên, vừa là đạo diễn, vừa là người xem? Thế giới này trông...