Trắc nghiệm định hướng nghề nghiệp Jonh Holland

Trắc nghiệm định hướng nghề nghiệp Jonh Holland

Hiện nay, các loại hình trắc nghiệm tâm lý nhằm thấu hiểu hơn bản thân được áp dụng rộng rãi trong xã hội. Trắc nghiệm Holland cũng là một trong số những bài kiểm tra được sử dụng phổ biến, đặc biệt là trong lĩnh vực hướng nghiệp. Vậy trắc nghiệm Holland là gì? Vì sao...