SINH TRẮC VÂN TAY ĐEM LẠI LỢI ÍCH GÌ?

Barack Obama  “Mỗi người trong các bạn đều giỏi giang về chuyện gì đó. Mỗi người trong các bạn đều có thứ gì đó để dâng cho đời. Và bạn có trách nhiệm với bản thân để tìm ra đó là gì. Đấy là cơ hội mà giáo dục có thể mang lại.”   Maria Montessori   “Giáo dục...