Những cuốn sách nuôi dạy con hiệu quả dành cho ông bố, bà mẹ hiện đại.

Trên thực tế, sách nuôi dạy con có rất nhiều loại như hướng dẫn nuôi con theo kiểu Mỹ, kiểu Nhật, kiểu Do Thái… hay thuần Việt. Giữa biển thông tin đó, là một người mẹ, bạn nên có những chọn lọc khôn khéo phù hợp với điều kiện thực tế của con mình để áp dụng sao...