VÌ YÊU MÀ ĐẾN

VÌ YÊU MÀ ĐẾN

Thái độ với tình yêu như thế nào phụ thuộc vào những trải nghiệm và lựa chọn cá nhân. Mình không cho rằng quan điểm của mình là chân lý. Quan điểm đó chỉ là phù hợp và hiệu quả đối với mình ở thời điểm hiện tại. Mình gõ những dòng này chỉ để nhắc nhở chính mình một...