Phân biệt giữa điều mình Muốn và Thích

Phân biệt giữa điều mình Muốn và Thích

“Trên thế gian này chỉ tồn tại 2 tấn bi kịch. Một là không có được cái mình muốn, hai là có được cái mình muốn” – Oscar Wilde Đã bao giờ bạn khát khao cháy bỏng một điều gì, để rồi đến khi có được nó, thay vì cảm giác tràn ngập hạnh phúc thì lại là nỗi thất vọng...