10 lời khuyên từ tỷ phú Warren Buffett

  Tỷ phú Warren Buffett, đã có nhiều lời khuyên liên quan tới công việc làm giàu. Hầu hết các lời khuyên đó áp dụng cho thị trường chứng khoán và điều hành các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều lời khuyên có thể áp dụng cho công việc làm giàu khác. Dưới đây là 10...