Thái độ ảnh hưởng như thế nào lên hành vi con người

Thái độ ảnh hưởng như thế nào lên hành vi con người

Trong tâm lý học, thái độ là một tập hợp các cảm xúc, niềm tin và hành vi hướng đến một đối tượng, con người, đồ vật hay một sự kiện cụ thể nào đó. Thái độ thường là kết quả của quá trình trải nghiệm hoặc nuôi dưỡng, và có thể ảnh hưởng mạnh mẽ lên hành vi. Mặc dù...

Các học thuyết tâm lý hiện đại

Tâm lý học đang là lĩnh vực được xã hội quan tâm, ngày càng có nhiều người tìm hiểu và mong muốn dấn thân phát triển trong lĩnh vực này. Tìm hiểu về các học thuyết tâm lý học đâu đó sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan trong việc đưa ra lựa chọn phát triển cho phù...
Thuyết học tập xã hội (Social Learning Theory)

Thuyết học tập xã hội (Social Learning Theory)

Học tập là một quá trình cực kỳ phức tạp chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Như hầu hết các bậc cha mẹ đã nhận ra, quan sát có thể đóng một vai trò chủ chốt trong việc xác định cái trẻ học cũng như quá trình học của chúng. Người ta từng ví trẻ con như miếng bọt...

Sức mạnh của trí tuệ sáng tạo

SỨC MẠNH CỦA TRÍ TUỆ VÀ SỰ SÁNG TẠO (CREATIVITY)   Ngoài những bản năng sinh tồn cơ bản, điều gì làm cho con người biểu hiện vượt trội hơn những sinh vật sống khác? Đã rất nhiều nghiên cứu trong các lĩnh vực như triết học, giáo dục, tôn giáo và tâm lý học chỉ ra...