Tìm hiểu nhu cầu khách hàng khi làm sinh trắc vân tay

Làm rõ nhu cầu khách hàng trước khi bắt đầu tham vấn báo cáo. Anh chị mong muốn nhận được gì từ bài phân tích này? Khám phá bản thân? Hiểu rõ năng lực, tính cách và đầu tư cho bản thân/trẻ? Định hướng nghề nghiệp? Áp dụng cho công việc hiện tại? Tò mò … Hiểu rõ...