Sai lầm lớn nhất tuổi 23

Sai lầm lớn nhất tuổi 23

SAI LẦM LỚN NHẤT TUỔI 23: ‘MÌNH CÒN TRẺ, THỜI GIAN CÒN DÀI, TỪ TỪ HÀNH ĐỘNG RỒI THÀNH CÔNG SẼ ĐẾN’ Nếu bạn để vụt mất khoảng thời gian quý báu những năm tháng 23 tuổi, thì khi sang tuổi thứ 30 bạn sẽ không thể đạt được điều gì. 80% những quyết định quan...