NỘI DUNG BÁO CÁO SINH TRẮC VÂN TAY

Sau khi phân tích dữ liệu dấu vân tay thì mỗi khách hàng sẽ nhận được một report hơn 50 trang thể hiện những thông số tiềm năng não bộ. Vậy cụ thể nội dung báo cáo sinh trắc vân tay có những gì?  Với sự hỗ trợ của sinh trắc vân tay chúng ta có thể nhận biết năng khiếu...