Con cái phát triển qua ngôn từ của cha mẹ

Trẻ con là một trang giấy trắng. Chúng hoàn toàn không biết gì cho đến khi chúng được người lớn nói cho nghe, dạy cho biết. Ví như một đứa trẻ sẽ không thể nhận ra nó là con trai hay con gái cho đến khi nó đủ lớn để nghe mẹ nó nói rằng “Con trai của mẹ”. Và nó sẽ rất...