【Topic HOT】Các chủng vân tay đặc biệt

Trong khoa học sinh trắc vân tay, dấu vân tay của con người được chia thành 3 nhóm chính đó là chủng vân tay Whorl, chủng vân tay Arch, chủng vân tay Loop. Qua hơn 200 năm và qua nhiều công trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã chứng minh được sự liên hệ mật thiết...