Nuôi con bằng tiềm thức

Tiềm thức là những hành vi được lặp đi lặp lại hàng ngày, và những hành vi ấy tạo nên hành vi đặc trưng của một người . Một đứa trẻ hàng ngày được lặp đi lặp lại những hành vi tích cực thì đa số những đứa trẻ ấy thường thành công sau này . Còn những đứa trẻ hàng ngày...