Life Path Number – Số Đường đời 9

Life Path Number – Số Đường đời 9

Trong Numerology, bạn là số cuối cùng trong danh sách. Bạn hay được xem là linh hồn già nua, cái gì cũng biết. Có thể bạn làm, và có thể bạn không, nhưng sự thật là bạn biết cách diễn đạt những gì mình làm bằng lời nói. Trên thực tế, bạn có thể dễ dàng tổng hợp tất cả...
Số Nhân cách 6 trong Thần số học

Số Nhân cách 6 trong Thần số học

Là một người số 6, bạn thường lo lắng về những gì người khác có thể nghĩ về mình, đặc biệt là nếu bạn thân thiết với họ. Nhưng điều cần thiết là bạn phải sống thật với chính mình; nếu không, bạn có thể sớm nhận ra rằng bạn đang không thực sự sống cuộc sống mà bạn muốn...
Chủ nghĩa anh hùng theo góc nhìn tâm lý học

Chủ nghĩa anh hùng theo góc nhìn tâm lý học

Anh hùng làm trái tim ta cảm động, gột rửa ta trong sự ngưỡng mộ, khiến ta nhìn nhận lại thế giới quan của mình. Chỉ cần nhìn vào hàng tá những bộ phim về siêu anh hùng ngày nay, bạn sẽ thấy xã hội đang coi trọng và yêu thích anh hùng đến nhường nào. Vậy điều gì khiến...