Hấp thu và xử lý thông tin VAK – Thúy Vinh

Muốn não bộ có thông tin để xử lý thì cần đưa thông tin vào não bộ, sau đó để não bộ tiếp nhận thông tin. Mỗi người sẽ lĩnh hội thông tin bởi những phong cách hấp thu và tiếp nhận khác nhau, và đến giai đoạn xử lý thông tin mỗi người cũng có phong cách khác nhau. Hãy...