Tính cách chủng vân tay Mắt công WP/WL

Tính cách chủng vân tay Mắt công WP/WL

Đây cũng là chủng vân tay Đại bàng nhưng lại mang màu sắc rất khác so với các chủng vân tay nhóm Whorl. Dấu vân tay WP/WL, hoàn mỹ Những người sở hữu dấu vân tay thuộc nhóm mắt công WP/WL bẩm sinh đã thể hiện sự tinh tế chi tiết đến từng milimet. Họ có khả năng quan...