Thúc đẩy động lực bằng phần thưởng

Thúc đẩy động lực bằng phần thưởng

Ai cũng biết rằng để mạnh mẽ trong hành động cần rất nhiều động lực. Vậy động lực đến từ đâu? Và động lực của bạn là gì? Bạn có tự đứng lên và tới phòng gym mỗi ngày vì bạn biết nó tốt cho sức khỏe bạn hay bởi vì bạn biết nếu đi, bạn sẽ được một “phần thưởng” nào đó?...