Đặc tính của người học bằng Vận động Kinesthetic

Đặc tính của người học bằng vận động Kinesthetic   Thường đi lòng vòng khi nghe điện thoại hoặc khi học bài thì bạn mới tập trung. Cảm thấy khó khăn khi phải ngồi lâu và có thể dễ nổi cáu do nhu cầu thích nghi hoạt động và khám phá. Việc học liên quan tới thể dục...