Phong cách hấp thu và xử lý thông tin VAK

Phong cách hấp thu và xử lý thông tin VAK

Nói về phương pháp học, hiện tại chúng ta thấy có vô vàn phong cách khác nhau tương ứng với mỗi cá nhân. Đôi khi bạn sẽ nghe những câu nói như thế này: “Phương pháp đó không phù hợp với tôi”,  “Tôi thấy tôi không thể học theo cách của thầy/cô này được” nghĩa là chúng...