Giúp Đỡ Những Người Khác Đạt Được Địa Vị Của Họ

Giúp Đỡ Những Người Khác Đạt Được Địa Vị Của Họ

“Phần thưởng… trong cuộc đời này này là sự tôn trọng và lòng ngưỡng mộ của những người khác – hình phạt là sự thờ ơ và coi thường… Niềm khao khát đối với sự kính trọng của người khác cũng thực tế như nhu cầu cần được ăn khi đói vậy – và sự thờ ơ và coi thường của thế...
Tình yêu – Sản phẩm sinh lý hay văn hóa?

Tình yêu – Sản phẩm sinh lý hay văn hóa?

Tình yêu là một trong những xúc cảm chính ở con người (có người còn cho rằng nó là cảm xúc quan trọng nhất). Tuy nhiên, tình yêu chỉ mới trở thành một chủ đề khoa học trong những năm gần đây. Theo Sigmund Freud (1910): “Nghiên cứu về tình yêu trong quá khứ...