Quy Nhơn, ngày về sau 7 năm

Tốt nghiệp Đại học Quy Nhơn 2012 sau đó vào Sài Gòn lập nghiệp. Cuộc sống của cô sinh viên khoa Sử ngày nào đã bước sang ngã rẽ mới, chẳng theo nghề đứng bục giảng như bao bạn bè và đi làm sinh trắc vân tay. 6/2019, trở về Quy Nhơn kết hợp với chuyến từ thiện của nhóm...