Làm cách nào để biết tiềm năng Não bộ?

Làm cách nào để biết tiềm năng Não bộ?

Hầu hết ai trong chúng ta cũng biết rằng não bộ là cơ quan trung ương chi phối mọi hành vi, cảm xúc của con người. Tìm hiểu về não bộ sẽ giúp chúng ta hiểu được nguyên nhân của nhiều vấn đề, biết được năng lực, tố chất, phản ứng của bản thân trước những sự kiện. Nhưng...