Số 1 trong thần số học, tình yêu và sự nghiệp

Số 1 trong thần số học, tình yêu và sự nghiệp

Số 1 trong thần số học thường được xem là con số đại diện cho sự bắt đầu, sự khởi đầu mới, sự độc lập và sự dẫn đầu. Đây cũng là số đại diện cho sự cá nhân hóa và sự tự chủ, cùng với sự kiên trì và quyết tâm để đạt được mục tiêu. Số 1 cũng là biểu tượng của sự độc...
Tính cách của chủng vân tay WE (Whorl)

Tính cách của chủng vân tay WE (Whorl)

Dấu vân tay WE thuộc nhóm Whorl, có một tâm và hai giao điểm. Hình ảnh đại diện là Sư Tử, Lửa Khí. Đặc điểm nhận diện chủng vân tay WE tương tự như WT – WS nhưng có tâm dài hình bầu dục, tâm càng dài thì đặc tính của WE càng thể hiện đậm nét.   WE cũng là chủng vân...