ĐẶC TÍNH DẤU VÂN TAY ĐẠI BÀNG WHORL

CHỦNG VÂN TAY WHORL Nếu một người sở hữu mẫu vân tay WT/WS, tính cách của họ được ví như biểu tượng của Đại Bàng. Tại sao tính cách của họ được ví như biểu tượng Đại Bàng? Đây là mẫu vân tay, được biểu tượng như Đại bàng, vua của các...