10 rối loạn nhân cách phổ biến trong xã hội

10 rối loạn nhân cách phổ biến trong xã hội

Mỗi người đều có những nét cá tính tiêu biểu. Tuy nhiên, khi chúng trở nên cực đoan, cứng nhắc và không thể thích ứng thì lúc này, chứng rối loạn nhân cách sẽ xuất hiện. Rối loạn nhân cách (personality disorder) là một loại rối loạn tinh thần tác động tới cách mà...