CHỦNG VÂN TAY NƯỚC THUẬN UL – Thúy Vinh

60% người trên thế giới sở hữu dấu vân tay nước thuận UL Không mạnh mẽ và quyết đoán như đại bàng, không vững chãi và quy trình như chủng Núi. Nước UL mang tính cách hiền hòa, uyển chuyển, thích nghi với môi trường. Trong ba nhóm chủng lớn thì chủng nước UL đại diện...

CHỦNG NƯỚC NGƯỢC RADIAL LOOP – Thúy Vinh

Tính cách của dấu vân tay nước ngược RL Khác với nược thuận UL , dòng nước ngược RL sẽ chảy từ thấp vọt lên cao, nên người mang CHỦNG NƯỚC NGƯỢC RL có những điểm “Khác biệt”. Họ là những người nhạy cảm trong việc giao tiếp, quan sát rất sắc bén. “Suy nghĩ ngoài chiếc...