Sigmund Freud nói gì về bản ngã (Ego)?

Sigmund Freud nói gì về bản ngã (Ego)?

Sigmund Freud, nhà phân tâm học nổi tiếng, một bác sĩ thần kinh và nhà tâm lý học người Áo. Theo ông bản ngã là một phần của tính cách có nhiệm vụ điều tiết những nhu cầu của bản năng, siêu ngã và đời sống thực. Freud mô tả bản năng là phần cơ bản nhất của tính cách...