Phân tích khoa học về THÓI QUEN

Tiến sỹ Nuwer giải thích cho tôi rằng, quá trình học tập diễn ra ở vùng ý thức bên ngoài, hay chất xám của não.Vùng này được gọi là võ não. Qúa trình học tập ban đầu là một hoạt động nhiều ô-xy và máu. Khi đó,bạn nhận thức được là mình đang làm gì.Nếu từng quan sát...