Các học thuyết tâm lý học hiện đại

Các học thuyết tâm lý học hiện đại

Tâm lý học đang là lĩnh vực được xã hội quan tâm, ngày càng có nhiều người tìm hiểu và mong muốn dấn thân phát triển trong lĩnh vực này. Tìm hiểu về các học thuyết tâm lý học đâu đó sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan trong việc đưa ra lựa chọn phát triển cho phù...
Tình yêu – Sản phẩm sinh lý hay văn hóa?

Tình yêu – Sản phẩm sinh lý hay văn hóa?

Tình yêu là một trong những xúc cảm chính ở con người (có người còn cho rằng nó là cảm xúc quan trọng nhất). Tuy nhiên, tình yêu chỉ mới trở thành một chủ đề khoa học trong những năm gần đây. Theo Sigmund Freud (1910): “Nghiên cứu về tình yêu trong quá khứ...