fbpx

Cơ sở cho học thuyết các loại hình thông minh của Howard Gardner

Trong học thuyết trí thông minh đa dạng, Howard Gardner đã thiết lập được các yêu cầu cần thiết đặc trưng mà mỗi loại trí thông minh phải đạt được để có đủ điều kiện xác định đó là một loại trí thông minh. Sau đây là 4 trong số các tiêu chuẩn ấy:   Đặc điểm...

Đặc tính của người học bằng Vận động Kinesthetic

Đặc tính của người học bằng vận động Kinesthetic   Thường đi lòng vòng khi nghe điện thoại hoặc khi học bài thì bạn mới tập trung. Cảm thấy khó khăn khi phải ngồi lâu và có thể dễ nổi cáu do nhu cầu thích nghi hoạt động và khám phá. Việc học liên quan tới thể dục...

Đặc tính của người học bằng Thính giác Audiory

Đặc tính của người học bằng thính giác Auditory:   Rất nhạy cảm, dễ bị phân tâm bằng âm thanh. Phát biểu một cách ngẫu hứng. Có khả năng nhận biết giọng nói của người quen trên điện thoại trước khi đối phương xưng danh. Khi ngồi nói chuyện nửa thân trên hơi đổ về...