SINH TRẮC VÂN TAY là gì?

SINH TRẮC VÂN TAY là gì?

Sinh trắc học (tiếng Anh- “biometry”), (tiếng Pháp- “biométrie”) là môn khoa học ứng dụng phân tích toán học thống kê xác suất để nghiên cứu các hiện tượng sinh học hoặc các chỉ tiêu sinh học có thể đo lường được.  Kĩ thuật Sinh trắc học...