SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY LÀ GÌ?

Để tìm hiểu về lí do ra đời của ngành sinh trắc dấu vân tay, chúng ta cần phải quay ngược thời gian trở về thế kỷ thứ XIV. Khi ấy, những người Trung Quốc đã dùng mực bôi đen chân tay để in lên giấy làm dấu hiệu nhận dạng người. Đây được xem là thủy tổ của sinh trắc...