Khám phá số Đường đời trong Thần số học

Khám phá số Đường đời trong Thần số học

Rung động có ý nghĩa nhất là số Đường đời, và đó là cái bạn cần tìm hiểu đầu tiên. Nói một cách đơn giản, số Đường đời là con số bạn phải nương theo sống nếu muốn thật sự hạnh phúc. Đây là con số chủ đạo và quan trọng nhất trong Thần số học. Làm thế nào để biết số...