Hướng nghiệp dựa trên tiềm năng bẩm sinh

Hướng nghiệp dựa trên tiềm năng bẩm sinh

Hướng nghiệp dựa trên tiềm năng bẩm sinh Đến tháng 9 tháng năm 2020, gần 1,2 triệu người thất nghiệp trong độ tuổi lao động, tăng 132,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 9 tháng năm 2020 là 2,48%, cao gấp 1,14 lần so với...